Nemokamas Žaidimas Boksas

Žaidimas Boksas

Norėdamas pradėti žaidimą, spustelk „PLAY“ mygtuką. Žaisdamas šį žaidimą turi stengtis išvengti kuo daugiau priešininko smūgių, pasisukdamas į kurią nors pusę rodyklių pagalba arba blokuoti priešininko smūgius, paspaudęs mygtuką „Z“. Norėdamas laimėti šį žaidimą, turi kuo daugiau kartų sutrenkti savo priešininkui. Jei priešininkas nelaiko bloko, tuomet paspausk mygtuką „X“ ir taip jam sutrenksi, o jei paspausi mygtuką „X“ ir tuo pačiu metu rodyklę į viršų, tuomet priešininkui trenksi į galvą. Kuo daugiau smūgių atliksi, tuo greičiau jį įveiksi.

Additional information